WAT IS GOED WERKLICHT?

Mensen met precisiewerk hebben uitstekende werkverlichting nodig om optimaal te kunnen presteren. Voor optimale werkplekverlichting dient men rekening te houden met de verhoudingen van de lux-waarde tussen de werkplek, de directe omgeving van de werkplek en de rest van de werkruimte of behandelkamer.

Iedere ruimte stelt op basis van gebruik, afmeting en kleurstelling van muren en plafond andere eisen. Deze factoren hebben direct invloed op de hoeveelheid en het wattage volspectrumdaglichtlampen welke in het armatuur voorzien moeten worden. Bij sommige beroepen werkt men in een relatief kleine werkomgeving en dient men rekening te houden met de volgende factoren welke invloed hebben op de juiste keuze voor algemene werkverlichting.

  • HOEVEELHEID LICHT
  • LICHTVERDELING
  • LICHTBRON
  • VOORSCHAKELING
Verlichtings-schema
Dental-Lighthouse-Lichtmeting-
CONTACT

Benieuwd naar de lichtsterkte op uw werkplek?

Wij komen graag langs voor een lichtmeting.

CONTACT

HOVEELHEID LICHT

De Lux-waarde geeft aan hoeveel licht op een bepaalde oppervlakte terechtkomt. Volgens Europese regels is de norm voor diverse taken met moeilijke visuele eisen 1000 lux, taken met speciale visuele eisen 1500 lux en voor zeer inspannende visuele taken wordt een norm gesteld van 2000 lux!

LICHT VERDELING

Iedere ruimte stelt op basis van gebruik, afmetingen en kleuren van muren en plafond andere eisen aan de verdeling en plaatsing van verlichting. Een optimale lichtverdeling wordt bereikt door een armatuur dat afgehangen is en dus direct (naar beneden) en indirect (via plafond en wanden) het licht verdeeld.

LICHTBRON

Daglichtlampen zijn lampen die natuurlijk daglicht simuleren. Deze lampen bevatten een vergelijkbaar spectrum als natuurlijk daglicht. Al deze kleuren/frequenties hebben in (volspectrum) daglichtlampen verhoudingen die bijna identiek zijn aan natuurlijk daglicht.

VOORSCHAKELING

We kunnen bij TL verlichting onderscheid maken tussen hoogfrequent voorgeschakelde armaturen en conventioneel voorgeschakelde armaturen.
Bij hoogfrequente voorschakeling is het licht zeer constant. Onze ogen nemen de knipperingen van het licht niet meer waar. Dit bespaart u veel energie.

Werkplekverlichtingspecialist garandeert de juiste lichtopbrengst voor uw werkplek.

In veel gevallen is één armatuur van de werkplekverlichtingspecialist al voldoende om de ideale lichtverdeling te bereiken. U bespaart hiermee direct!

Onze De juiste daglichtlampen benaderen het daglicht met meer dan 90% en bevatten tevens UVA-A en UVA-B componenten.

Lighthouse gebruikt uitlsuitend hoogfrequente voorschakeling in haar armaturen. Dit ontlast de oogtaak en bespaart veel energie.

Lighthouse_logollightblue-02-02-02

Goed licht uitgelegd

Met Lighthouse haalt u de juiste kennis in huis om optimaal te kunnen werken

Een lichtplan maken

De wanden, vloer en plafond van behandelkamers zijn over het algemeen voorzien van lichte, witte kleuren. Hoe lichter de kleuren des te minder lichtabsorptie en des te beter lichtreflectie. Als een behandelkamer voorzien is van grijze, donkere wanden en vloer dan heeft dit direct invloed op de hoeveelheid daglichtlampen die in het armatuur voorzien moeten worden.

Voor een optimale lichtverdeling is een armatuur dat afgehangen is en dus direct (naar beneden) en indirect (via plafond en wanden) het licht verdeeld de juiste keuze. Indien een plafond niet hoog genoeg is om een armatuur af te kunnen hangen aan staaldraad is een directe uitvoering noodzakelijk. Om voldoende licht in de hoeken van een dergelijke behandelkamer te creëren kan het mogelijk zijn deze behandelkamer extra uit te rusten met spots, wandlampen of andere aan het plafond te bevestigen armaturen. Werkplekverlichtingspecialist heeft speciale lichtberekeningsprogramma’s waarmee wij voor u een lichtplan kunnen opstellen.
Een lichtplan geeft inzicht in:

  • het aantallen te installeren armaturen voorzien van optimale daglichtlampen
  • de ideale positie van de te installeren armaturen
  • de (on)mogelijkheid van direct/indirecte verlichting
  • de lichtverdeling
  • de lichtsterkte / luxwaarde op de werkplek (80 cm hoogte vanaf vloer)

Benieuwd naar de lichtsterkte op uw werkplek? Wij komen graag langs voor een lichtmeting!

Voldoende licht

De Lux-waarde geeft aan hoeveel licht op een bepaalde oppervlakte terechtkomt. 1 Lux is ongeveer de lichtsterkte van een kaars op een afstand van 1 meter. Het aantal Lumen per m² kan weergegeven worden in Lux. 1 Lux komt dan overeen met 1 Lumen per m² (1 Lux = 1 Lumen/m²). De luxwaarde dient op de werkplek gemeten te worden. De werkplek is het midden van de hoofdsteun van de behandelstoel in werkstand (liggend).

Aanbevolen verlichtingsnveau’s (NEN 12464-1)

In deze norm zijn Europese regels neergelegd waarin het verlichtingsniveau voor de diverse toepassingsruimtes is vastgelegd.Taken met moeilijke visuele eisen 1000 lux, Taken met speciale visuele eisen 1500 lux en voor zeer inspannende visuele taken wordt een norm gesteld van 2000 lux! In het geval van een tandarts die met een operatielamp werkt met gemiddeld 27000 lux (voorbeeld: Faro EDI) adviseren wij om “tunneleffect” te voorkomen een algemene werkplekverlichting van c.a. 2000 lux.

Juiste lichtverdeling

De juiste verdeling van licht is altijd een samenspel van verlichting, armatuur en de ruimte die op elkaar moeten worden afgestemd. Iedere ruimte stelt op basis van gebruik, afmetingen en kleuren van muren en plafond andere eisen aan de verdeling en plaatsing van verlichting. De wanden, vloer en plafond van behandelkamers zijn over het algemeen voorzien van lichte / witte kleuren. Hoe lichter de kleuren hoe minder lichtabsorptie en hoe betere reflectie van licht. Voor een optimale lichtverdeling is een armatuur dat afgehangen is en dus direct (naar beneden) en indirect (via plafond en wanden) het licht verdeeld de juiste keuze. Het licht zal vanaf de werkplek 2000 lux aflopen tot 700 lux bij de muren. In bijna alle gevallen is één direct/ indirect armatuur dan ook voldoende om een behandelkamer optimaal te verlichten. Overige algemene verlichting in (systeem)plafonds en wanden zijn niet nodig! U bespaart hiermee direct!

Juiste lichtbron/lamp

De kleurtemperatuur vertelt ons iets over de lichtkleur die een lamp produceert. Deze wordt meestal uitgedrukt in Kelvin (K). Hoe lager de Kelvin-waarde, hoe roder het licht en hoe hoger de Kelvin-waarde, hoe blauwer het licht. Kaarslicht heeft bijvoorbeeld een lichttemperatuur van ongeveer 2000 Kelvin, een halogeenlamp zit meestal rond de 2800 à 3000 Kelvin en volspectrumdaglicht op 5700 tot 6500 Kelvin.

Let op! Er is een duidelijk verschil in kwaliteit van daglichtlampen die in dfe markt aangeboden worden.

De armaturen van werkplekverlichtingspecialist.nl zijn voorzien van daglichtlampen met een kleurechtheid van 93+.

(Volspectrum)daglichtlampen zijn lampen die daglicht simuleren. (Volspectrum)daglichtlampen bevatten alle kleuren die in het natuurlijke daglicht voorkomen. Al deze kleuren/frequenties hebben in (volspectrum)daglichtlampen verhoudingen die bijna identiek zijn aan natuurlijk daglicht. De kleurweergave of Ra is een gestandaardiseerde schaal van 0 tot 100. 100 staat hier gelijk met werkelijk daglicht. Het daglicht is een samenstelling van diverse kleuren: van ultraviolet tot infrarood of van het volledige kleurenspectrum. De Ra-waarde duidt aan in welke mate de kleuren aanwezig zijn in de lichtbron. Ra 80 bevat dan 80 % van de kleuren, hierin kan bijvoorbeeld minder groen zitten dan bij een Ra 90. De RA waarde van de volspecrumdaglichtlampen die door werkplekverlichtingspecialist.nl worden toegepast is meer dan 93!

Omdat onze ogen zich niet hoeven aan te passen in een daglichtomgeving wordt de “oogtaak” aanzienlijk ontlast. Dit leidt direct tot minder energieverbruik van de betreffende tandarts mondhygiënist of tandtechnieker. Daarnaast is volspectrumverlichting ideaal voor kleurbeoordeling (u loopt in een winkel niet voor niets naar buiten om de kleur van een kledingstuk te kunnen beoordelen) en stimuleert het zelfs de aanmaak van vitamine D.

Juiste voorschakeling

We kunnen bij TL verlichting onderscheid maken tussen hoogfrequent en conventioneel voorgeschakelde armaturen. Wat is het verschil?

Conventioneel voorgeschakelde armaturen kunt u herkennen aan de starters. De TL lampen worden aangestuurd met 50 Hz (50 knipperingen per seconde). Deze knipperingen nemen wij onbewust waar, waardoor onze ogen heel hard moeten werken om deze knipperingen te verwerken. Als u naar een uiteinde van een TL lamp kijkt kunt u de knipperingen zelfs waarnemen. Naast de hinderlijke knipperingen creëren conventioneel voorgeschakelde armaturen elektromagnetische velden waar mensen gevoelig voor zijn. Veel mensen ervaren werken onder dit licht dan ook als vermoeiend en krijgen last van branderige ogen en/ of hoofdpijn.
Bij de hoogfrequente voorschakeling is er sprake van minimaal 20.000 Hz; dit betekent dat de TL lampen met minimaal 20.000 knipperingen per seconde worden aangestuurd. Het licht is daardoor zeer constant, onze ogen nemen de knipperingen niet waar. Dit ontlast de oogtaak en bespaart enorm veel energie bij tandarts, mondhygiënist of tandtechnieker. Bovendien is er geen sprake van meetbare elektromagnetische velden. Bijkomend voordeel is dat de economische levensduur van de lampen met 50% verlengd wordt en het energieverbruik 30% minder is dan bij conventioneel voorgeschakelde armaturen.

… LUX: Hoeveelheid licht op werkplek
LUMEN: Licht dat de lichtbron opbrengt